top of page

Vi tilbyder

ANLÆG

KLOAK

BETON

RÅDGIVNING

KLIMA

Vi udfører alt indenfor anlægsarbejde. Det kan være byggemodninger, belægninger, byfornyelser, veje og cykelstier.

Det kan også være reetableringer indenfor natur og miljø.

Vi udfører alt indenfor kloakering. Det kan både være spildevand, regnvand og faskiner.

Vi udfører også vandledninger og andre forsyningsledninger.

Vi udfører det meste indenfor beton. Vi har erfaringer indenfor fundamenter/sokler samt gulvstøbning, isolering af gulv og lign.

Vi kan lave fundamenter/sokler og gulv til dit projekt.

Vi rådgiver gerne kunder og står gerne for selve byggeledelsen.

Det kan være tilsyn men også byggeansøgninger m.m.

Vi afsætter også bygninger og opmåler med GPS og droner.

De sidste år har bevidnet om at der kræves flere foranstaltninger mod klimaet og især regnvand. Vi har erfaringer med grødeskæring og vedligeholdelse af vandløb og søer. Vi har også erfaringer med foranstaltninger mod stormflod i fx sommerhusområder.

ANLÆG
KLOAK
BETON
RÅDGIVNING
KLIMA
bottom of page